ابیاتی از مرحوم محمد رضا آقاسی

ای نوح ای ولایت کشتی نشین                        ای موج موج خطبه تو آتشین

امروز موج حادثه در دست توست                    طوفان ما اشارت انگشت توست

باز هم تکرار مکر عام و خاص                        یک علی با بی نهایت عمروعاص

یک علی مظلوم همچون جد خویش                 ظلم هایی دیده اندر حد خویش

کیستند این عمروعاصان شقی                         کفر کیشان به ظاهر متقی

ای خداوندان ملک عافیت                              والیان مسند اشرافـــیت

من یقین دارم مسلمان نیستید                         چون ولی را تحت فرمان نیستید

من در این آشفته بازار شما                             پرده بر می دارم از کار شما

گر شمایان نیستید اهل نفاق                           مرگ خواهید از خدا بالاتفاق

این نماز و روزه و حج و زکات                      بی ولایت چیست غیر از منکرات

جز ولایت وادی ایمن کجاست                      ایمنی از شر اهریمن کجاست

بر ولای مرتضی مومن شوید                          کز عذاب قهر حق ایمن شوید

گفت احمد با علی بیعت کنید                       یا که در دین خدا بدعت کنید

بر ولای مرتضی کافر شدید؟                         یا که از مولا مسلمان تر شدید؟

از چه رو چون کوفیان بی ولی                       خرده می گیرید بر کار علی

با علی در بدر بودن شرط نیست                     ای برادر نهروان در پیش روست

یا علی امشب تنور آماده کن                         امتت را امتحانی ساده کن

تا شود معلوم خاص الخاص کیست               در دل دریای خون غواص کیست

 *** 

پس از این در تب هنگامه ز پا ننشینم               در تب معرکه سرگرم دعا ننشینم

نکند مکر بنی صاعده تکرار شود                   که علی در قفس خانه گرفتار شود

***

منشین باده به کام دگران خواهد شد         چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

موریانه چه موزیانه می جوند                        ریشه های چارچوب انقلاب را

***

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم            در ره عشق جگر دار تر از صد مَردیم

هر زمان بوی خمینی به سر افتد ما را             دور سید علی خامنه ای می گردیم

/ 1 نظر / 33 بازدید